Organizacja

To jest archiwalna wersja strony z dnia 01.08.2022, 14:09.
Zmieniona z powodu: 1
 1. Prezes kieruje i zarządza Spółką  oraz bezpośrednio nadzoruje komórki organizacyjne:
 1. Dział Spraw Pracowniczych i Szkoleń - PK

 2. Dział Ekonomiczny i Organizacyjny - PE

 3. Dział Prawny - PR

 4. Dział Administracji - PA

 5. Dział Zaopatrzenia - PZ

  • Magazyn - ZM

 6. Dział kontroli Wewnętrznej  - PW

 7. Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego - PO

 8. Dział Zamówień Publicznych  - PP

 9. Laboratorium - PL

  • Pracownia Badania Wody - LW

  • Pracownia Badania Ścieków - LS

 10. Rzecznik - PM

 11. Dział BHP - PB

 12. Dział Informatyki - PI
 13. Dział Sprzedaży i Rozliczeń - PS
 14. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - PD

Pion Głównego Księgowego - PG

Główny Księgowy kieruje, zarządza i bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Finansowo - Księgowy - GF

 2. Dział Obsługi Klienta - GO

 3. Dział Płac i Spraw Socjalnych - GP

Pion Dyrektora ds. Technicznych - PT

Dyrektor ds. Technicznych  kieruje i bezpośrednio nadzoruje następujące stanowiska i komórki organizacyjne:

 1. Dział Techniczno - Dokumentacyjny - TT

 2. Dział Projektowania, Inwestycji i Remontów - TI

 3. Wydział Mechaniczny - TM

  • Oddział Transportu i Sprzętu Specjalistycznego  - MT

  • Oddział Mechaniczny - MM

 4. Wydział Głównego Energetyka  - TE

  • Oddział Elektryczny - EE

  • Oddział Eksploatacji Przepompowni Ścieków - EP

 5. Wydział Oczyszczania Ścieków  - TO

  • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków - OCH

  • Oddział Mechaniczny - OM

  • Oczyszczalnia Ścieków Libiąż  A - OŚLA

  • Oczyszczalnia Ścieków Libiąż  B - OŚLB

  • Oczyszczalnia Ścieków Siersza - OŚS

 6. Wydział Sieci Kanalizacyjnej - TK

  • Oddział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej - KS

 7. Wydział Produkcji Wody  - TP

  • SUW Bolęcin - PSB

  • SUW Trzebionka - PST

  • SUW Żelatowa - PSZ

   Obiekty pozostałe - POP

 8. Wydział Sieci Wodociągowej  - TS

  • Oddział Eksploatacji Sieci Chrzanów - SCH

  • Oddział Eksploatacji Sieci Trzebinia - ST

  • Oddział Remontów i Usług Wod. - Kan. - SR

  • Oddział Eksploatacji Wodomierzy - SW

 9. Samodzielne stanowisko ds. Hydrogeologii - TH

 10. Dział Modelowania i Monitoringu Sieci - TD

  1. Dział Koordynacji Projektów -  TR
  2. Dyspozytornia -TY
Podpisał: jRyszard Fudała
Dokument z dnia: 16.06.2021
Dokument oglądany razy: 497
Opublikował: Jacek Puka
Publikacja dnia: 01.08.2022, 14:03
Wydruk ze strony: wodociagi.chrzanowskie.pl/bip2 z dnia: 15.07.2024 11:22:11
www.MegaBIP.pl