Awaryjne prace wodociągowe w Gromcu

2021-12-30 Wodociagi

Informujemy, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej przy ul. Broniewskiego w Gromcu w dniach 03 i 04. 01. 2022 r. wystąpi przerwa w dostawie wody oraz jej okresowe zmętnienie w godz. od 8:00 do 18:00 dla budynków znajdujących się przy ulicach : Broniewskiego (od ul. Kossaka do nr 29), Kossaka, Kawalerii.

W związku z powyższymi utrudnieniami zostanie udostępniony mobilny punkt poboru wody pitnej.

Za uciążliwości spowodowane prowadzonymi pracami przepraszamy.