Awaria kanalizacji w Sierszy

2020-10-16 Wodociągi Chrzanowskie

W czwartek, 15 października br., służby techniczne Wodociągów Chrzanowskich po raz kolejny usuwały awarię na kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Trzebini Sierszy. Jej przyczyną były odpady wielkogabarytowe wrzucone do kanalizacji.

Awaria spowodowała powstanie rozlewiska na trawnikach w pobliżu budynku Willi NOT. Zatoru ścieków nie dało się usunąć standardowo poprzez użycie samochodów ciśnieniowych typu WUKO, gdyż po odpompowaniu rozlewiska i dotarciu do jednej ze studni kanalizacyjnych okazało się, że jest ona celowo zatkana. Ktoś nieodpowiedzialny wrzucił do studni odpady, w tym przedmioty takie, jak: kawałki mebli, konary, betonowe krawężniki, płytki chodnikowe itp.

Wrzucanie do studni kanalizacyjnej odpadów jest prawnie niedopuszczalne. Niestety bardzo często do takich czynów dochodzi, co w konsekwencji może mieć bardzo poważne skutki. Może dojść nie tylko do rozlania się nieczystości płynnych na powierzchni terenu, ale spowodować zalanie piwnic w budynkach położonych i przyłączonych do kanalizacji powyżej – zaznacza dyrektor ds. technicznych Szymon Wyrwik.

To przykład skrajnej nieodpowiedzialności, z powodu której nie tylko narażono naszych pracowników na trudną pracę w niebezpiecznych i zagrażającyh zdrowiu warunkach, ale także spowodowano poważne niebezpieczeństwo zalania pobliskich domów nieczystościami z uszkodzonej kanalizacji.

Po usunięciu awarii od piątkowego poranka (16.10.) wypompowywano rozlewisko przy użyciu specjalistycznego pojazdu ssąco-płuczącego.

Apelujemy przy tej okazji o rozwagę i poczucie odpowiedzialności – stan sieci kanalizacyjnej ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi oraz na środowisko naturalne w ich bezpośrednim otoczeniu!