Apelujemy o rozważne gospodarowanie wodą pitną!

2021-06-21 Wodociągi Chrzanowskie

W ciągu minionego weekendu, tj. w dniach 18-20.06. br. w niektórych miejscach na obszarze działania Wodociągów Chrzanowskich zdarzały się przypadki spadku ciśnienia na sieci wodociągowej, a czasami nawet okresowego braku wody pitnej w kranie. Przyczyną takiej sytuacji był drastycznie wysoki pobór wody spowodowany ekstremalnymi warunkami pogodowymi. 

O ile przeciętny pobór wody wynosił w maju br.  średnio ok. 16 tys. m³ na dobę, to w okresie omawianych trzech dni sięgał aż ok. 23 tys. m³/dobę. W tym czasie dostawy wody pitnej z GPW Katowice (ZUW Dziećkowice) wzrosły o ok. 200 procent.

W tych warunkach Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. podejmują wszelkie działania zmierzające do ograniczenia skali problemu i utrzymania stabilnego, bezpiecznego poziomu zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej. Jednocześnie apelujemy do mieszkańców o zrozumienie sytuacji i prosimy o racjonalne, rozsądne gospodarowanie zasobami wody pitnej, zwłaszcza podczas ekstremalnej pogody. W tak upalne i suche dni szczególnego znaczenia nabiera retencja wody w gospodarstwach domowych, w tym wykorzystanie zapasów wód opadowych do podlewania trawników i ogródków.

Natomiast w przypadku poboru wody pitnej z kranu do podlewania lub napełniania przydomowych basenów i zbiorników – prosimy robić to w porze nocnej, co pozwoli znacznie zmniejszyć obciążenie sieci wodociągowej i zminimalizować niedobory wody służącej do celów bytowych.