Informacja: nr telefonów do wydziałów GOŚ w Chrzanowie

2021-07-13 Wodociągi Chrzanowskie

W związku z przedłużającą się awarią linii telefonicznej łączącej z obiektami Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie przy ul. Powstańców Styczniowych 15, podajemy numery telefonów komórkowych do zlokalizowanych tam wydziałów spółki:


Wydział Oczyszczania Ścieków:

kierownik – 784 089 972

z-ca kier.  –  692 447 808

mistrz      –  730 800 179


Wydział Sieci Kanalizacyjnej:

kierownik  –  692 451 726

mistrz        –  795 553 572


Laboratorium:

kierownik – 608 089 659

Pracownia Badania Wody             z-ca kier.  –  668 329 774

Ponadto uruchomiony został tymczasowy numer do dyspozytorni: 790 600 632