❗Sprostowanie: Biały osad w wodzie

2023-11-03 Wodociągi Chrzanowskie

Zdecydowanie rozwiewamy wszelkie obawy mieszkańców ul. Trzebińskiej w Chrzanowie dotyczące białego osadu w wodzie z kranów, o którym donosił wczoraj tygodnik Przełom. Wczoraj (02.11.br.) zostały pobrane do analizy laboratoryjnej próbki wody z bloków przy ul. Trzebińskiej i okolicznych ulic, a wszystkie wyniki badań jednoznacznie potwierdzają, że woda w Chrzanowie posiada bardzo dobre parametry fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne – jest czysta, zdrowa i pozostaje nadal w pełni zdatna do picia zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami jakościowymi.

Biały osad, o którym mowa, jest po prostu efektem większej mineralizacji, co należy traktować jako korzystną cechę wody pitnej.  Warto wiedzieć, że świadczy on jedynie o obecności soli mineralnych i innych składników odżywczych, jak np. wapń i magnez. To oznacza, że woda z kranu jest bogatsza w minerały, co przyczynia się do jej korzystnego wpływu na zdrowie.

– Zauważone ostatnio przez mieszkańców zmiany cech fizycznych kranówki związane są ze zwiększaniem od ok. 3 miesięcy zasilania sieci wodociągowej na terenie Chrzanowa w wodę ze studni głębinowych ujęcia wody „Żelatowa” w Chrzanowie – wyjaśnia Szymon Wyrwik, dyrektor ds. technicznych Wodociągów Chrzanowskich. – Jest ona twardsza, czyli bogatsza w składniki mineralne, zdrowsza i bardziej wartościowa dla organizmu w porównaniu z tzw. „miękką” wodą dostarczaną np. z ZUW Dziećkowice.  

Zachęcamy przy tej okazji do refleksji nad odpowiedzialnym przekazywaniem informacji przez media. Niesprawdzone wiadomości mogą wywoływać niepotrzebną panikę i niepokój. Mieszkańcy mogą zachować spokój i nadal bezpiecznie korzystać z wody z kranu – zapewniamy, że cała sieć wodociągowa i każdy etap ujmowania i dystrybucji wody przez Wodociągi Chrzanowskie podlega stałemu codziennemu monitoringowi i profesjonalnej kontroli.

Mieszkańców, którzy mają wątpliwości co do jakości kranówki zawsze zapraszamy w pierwszej kolejności do kontaktu z wodociągami. Przypominamy wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia, że wszelkie przypadki zaobserwowanych nieprawidłowości należy zgłaszać bezpośrednio do Wodociągów Chrzanowskich na alarmowy numer telefonu 994 oraz numer 32 623 25 55.  Nasza dyspozytornia czynna jest całodobowo, również w dni wolne od pracy i święta.

Ponadto każdy może zlecić pobranie i przebadanie próbki wody bezpośrednio w certyfikowanym laboratorium – tel. 32 627 61 31 wew. 50.

Sprostowanie w Przełomie: Biały osad w wodzie – Wodociągi wyjaśniają

Więcej szczegółowych informacji nt. chrzanowskiej wody, jej parametrów oraz twardości tutaj: